PREMIUM – CALZONE (PREPOGNJENA)

(pelati, sir, šink, gobe, kisla smetana)